Polski produkt 2011

Poznaj dobrą żywność

Jakość i tradycja

Jak zostać naszym dostawcą?

Naszą wizją jest stworzenie zakładu produkcyjnego, który będzie rozpoznawalny z wysokiej jakości wytwarzanych produktów, dlatego dużą uwagę przykładamy do jakości surowca, jakim jest mleko.

Dostawcą mleka do naszego zakładu może stać się każdy rolnik, który posiada odpowiedni certyfikat świadczący o wysokiej jakości mleka. Najlepszym tego przykładem jest certyfikat sanitarno-weterynaryjny wydany przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Na samym początku należy skontaktować się z Naszym działem skupu mleka. W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie wyślemy Instruktora, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących warunków współpracy, polityki cenowej oraz odpowie na wszelkie pytania z Państwa strony. Podczas wizyty nasz przedstawiciel pobierze  próbkę mleka, dzięki  której będzie możliwe wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych, tj.: zawartość tłuszczu, białka, określanie mocznika oraz ilość komórek somatycznych i bakterii.  Jeśli parametry spełnią wymagane kryteria Kierownik Działu Skupu Mleka skontaktuje się z Państwem w celu poinformowania o zatwierdzeniu gospodarstwa do odbioru mleka przez ZM „ Sokołów” Sp. z o.o.

Ostatnim krokiem do podjęcia współpracy jest podpisanie umowy kontraktacyjnej oraz wypełnienie niezbędnej dokumentacji dotyczącej gospodarstwa. Po jej podpisaniu nowi  dostawcy są włączani do bazy ZM  „Sokołów”, po czym następuje ustalenie harmonogramu odbioru surowca w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatkowo każdy z naszych Dostawców otrzymuje od Zakładu Mleczarskiego „Sokołów” tablicę informacyjną swiadczącą o współpracy, razem z nadanym numerem identyfikacyjnym.

Zachęcamy do współpracy we wspólnym tworzeniu wysokiej jakości produktów, bogatych w wartości odżywcze i pozbawionych konserwantów!

Laboratorium Oceny Surowca

Prace Laboratorium umożliwiają:

  • bieżącą kontrolę jakości surowca
  • utrzymanie na wysokim poziomie jakości przeprowadzanych badań, kierując się zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
  • przykładne wykonanie analiz, których poziom gwarantuje wykorzystana aparatura pomiarowa
  • spełnienie wymagań klienta poprzez utrzymanie jego zadowolenia z usług
  • ulepszanie naszego systemu Systematyczne przeprowadzanie akcji zapobiegawczych oraz korygujących, prowadzi
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania, poprzez podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych

Wykonywane badania:

Analizy chemiczne z wykorzystaniem metody instrumentalnej:

  • Oznaczanie zawartości tłuszczu i białka (aparat Milcoscan)
  • Oznaczanie zawartości wody (aparat Cryostar).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach wykonuje dla nas badania mikrobiologiczne – OLD, LKS. WIW jako doświadczony podwykonawca, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i spełnia wymogi normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025.

Realizujemy analizy mikrobiologiczne co najmniej 2 razy w miesiącu, raz na jeden okres rozliczeniowy. Jeśli w cząstkowych wynikach badań okazuje się, że przekroczona została ogólna liczba drobnoustrojów - ponad 100 tysięcy, a także liczba komórek somatycznych – ponad 400 tysięcy, nadany jest okres na poprawę jakości surowca. Po upływie tego czasu, Wydział Surowcowy zleca realizację dodatkowych badań, a dostawcy są na bieżąco informowani o przekroczeniu przyjętych norm.

Podstawowym badaniem, jakie wykonujemy dla mleka surowego zanim zostanie ono przyjęte do zakładu jest pozostałość antybiotyków. Badanie wykonujemy za pomocą szybkiego i bardzo dokładnego testu, o szerokim spektrum badania, który pozwala nam określić, czy mleko z danej cysterny nie ma pozostałości antybiotyków z grupy betalaktamów i tetracyklin. Mleko z pozostałościami antybiotyków nie może być przyjęte do zakładu. Jest ono utylizowane na koszt dostawcy, który oddał zafałszowane mleko.

Analizy fizyko-chemiczne na zawartość tłuszczu i białka wykonujemy minimum 4 razy w miesiącu. Do rozliczenia z rolnikiem wartości z danego okresu rozliczeniowego są uśredniane.

W badaniach chemicznych, mających na celu określenie zawartości tłuszczu i białka istotny jest punkt zamarzania, na podstawie którego możemy stwierdzić, że mleko jest rozwodnione. W przypadku, gdy wynosi on więcej niż -0,512 oC, wiadome jest, że surowiec został zafałszowany wodą. Takie mleko nie spełnia wymagań przepisów prawnych. Każdą próbkę poddaje się analizie, polegającej na oznaczeniu ilości wody w mleku. Wszelkie wyniki przekazuje się dostawcom telefonicznie na bieżąco. Na podstawie tych wyników Dostawca ponosi konsekwencje oddania mleka zafałszowanego wodą.

W celu potwierdzenia wiarygodności wyników badań na zawartość tłuszczu i białka, które służą do rozliczenia z dostawcą mleka zakładowe Laboratorium Badania Surowca uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – Laboratorium Oceny Mleka Laboratorium Referencyjne z siedzibą w Parzniewie.

Mleko surowe od naszych dostawców jest badane również pod kątem zanieczyszczeń chemicznych tj. dioksyny, aflatoksyna, pestycydy, metale ciężkie, radioaktywność. Badania te zlecane są akredytowanym laboratoriom niezależnym.

Wizja

Pragniemy zostać zakładem mleczarskim słynącym z wytwarzania wysokiej jakości produktów, a dokonując innowacji i inwestycji podnosić jakość i standard naszej działalności.

Misja

Staramy się doskonalić jakość wytwarzanych produktów przez co, mamy nadzieję, zwiększyć udział naszej firmy w skupie mleka oraz w konfekcjonowaniu serów na rynku krajowym. Dostarczanie rynkowi nowych produktów, spełniających oczekiwania naszych klientów, podniesie wizerunek firmy.

Wartości

Jako firma jesteśmy nastawieni na zysk i dochody, ale nie zapominamy, że firmę tworzą ludzie, a relacje między pracownikami, buduje się w oparciu o zaufanie, uczciwość. Proste i przejrzyste zasady eliminują zbędą biurokrację i wszelkie marnotrawstwo, dzięki czemu działamy szybciej i dokładniej.