Polski produkt 2011

Poznaj dobrą żywność

Jakość i tradycja

Zakład Mleczarski "Sokołów" Sp. z o.o.

Początki działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (dzisiaj Zakładu Mleczarskiego "Sokołów" Sp. z o.o.) sięgają aż 1945 roku. Ten długi okres firma przeznaczyła na ciągły rozwój, modernizację oraz unowocześnianie zakładu. Prowadzony przez Zarząd proces modernizacyjno-inwestycyjny pozwolił Spółdzielni, a obecnie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spełnić dyrektywy Unii Europejskiej, a tym samym znaleźć się w gronie podmiotów mających prawo produkować i sprzedawać swoje wyroby nie tylko na rynku krajowym, ale także w państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Obecnie Zakład Mleczarski „Sokołów” Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnymi liniami technologicznymi do konfekcjonowania sera w postaci plastrów, porcji, wiórek i bloków oraz linią do odbioru oraz magazynowania mleka surowego.

Wizja

Pragniemy zostać zakładem mleczarskim słynącym z wytwarzania wysokiej jakości produktów, a dokonując innowacji i inwestycji podnosić jakość i standard naszej działalności.

Misja

Staramy się doskonalić jakość wytwarzanych produktów przez co, mamy nadzieję, zwiększyć udział naszej firmy w skupie mleka oraz w konfekcjonowaniu serów na rynku krajowym. Dostarczanie rynkowi nowych produktów, spełniających oczekiwania naszych klientów, podniesie wizerunek firmy.

Wartości

Jako firma jesteśmy nastawieni na zysk i dochody, ale nie zapominamy, że firmę tworzą ludzie, a relacje między pracownikami, buduje się w oparciu o zaufanie, uczciwość. Proste i przejrzyste zasady eliminują zbędą biurokrację i wszelkie marnotrawstwo, dzięki czemu działamy szybciej i dokładniej.

Historia

Działalność gospodarczą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim rozpoczęła w roku 1945 roku w bardzo trudnych warunkach lokalowych składających się z drewnianych wiat i baraków oraz wydzierżawionych dla potrzeb obsługi administracyjnej trzech pokoi w prywatnym domu mieszkalnym.

Jej pierwszym Prezesem został Jan Iwański, który mieszkał w pobliżu Spółdzielni przy ul. Lipowej 63. W początkowym okresie Spółdzielnia skupowała od rolników odwirowaną przez nich w poszczególnych rejonach śmietanę, z której produkowano masło w blokach oraz w 50-kilogramowych beczkach.

Wraz z rozbudową poszczególnych obiektów rozpoczęto bezpośredni skup mleka od rolników oraz produkcję mleka spożywczego, śmietany a następnie twarogów oraz serów twardych tzw. „warmińskich” i „liliputów”.

W okresie dużej podaży mleka wybudowano również linię technologiczną do produkcji kazeiny.

Obecnie Spółka posiada linie technologiczne do odbioru oraz magazynowania mleka surowego, a także do konfekcjonowania serów podpuszczkowych.