Polski produkt 2011

Poznaj dobrą żywność

Jakość i tradycja

Zakład Mleczarski "Sokołów" Sp. z o.o.

Początki działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (dzisiaj Zakładu Mleczarskiego "Sokołów" Sp. z o.o.) sięgają aż 1945 roku. Ten długi okres firma przeznaczyła na ciągły rozwój, modernizację oraz unowocześnianie zakładu. Prowadzony przez Zarząd proces modernizacyjno-inwestycyjny pozwolił Spółdzielni, a obecnie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spełnić dyrektywy Unii Europejskiej, a tym samym znaleźć się w gronie podmiotów mających prawo produkować i sprzedawać swoje wyroby nie tylko na rynku krajowym, ale także w państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Obecnie Zakład Mleczarski „Sokołów” Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnymi liniami technologicznymi wyposażonymi w maszyny i urządzenia firm zachodnich; wydzieloną halą do odbioru mleka wraz z liniami przesyłowymi bezpośrednio do ciągów produkcyjnych.

Wizja

Pragniemy zostać zakładem mleczarskim słynącym z wytwarzania wysokiej jakości produktów, a dokonując innowacji i inwestycji podnosić jakość i standard naszej działalności.

Misja

Nasze działania rynkowe cechują fachowe kompetencje, innowacyjność, szybkość decyzyjna oraz elastyczność, co przekłada się na najwyższą jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług.

Wartości

Pragniemy zwiększyć nasz udział w przetwórstwie mleka na rynku krajowym i zagranicznym, a odpowiednie inwestycje i zakupy podnoszą jakość i standardy naszej działalności.

Historia

Działalność gospodarczą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim rozpoczęła w roku 1945 roku w bardzo trudnych warunkach lokalowych składających się z drewnianych wiat i baraków oraz wydzierżawionych dla potrzeb obsługi administracyjnej trzech pokoi w prywatnym domu mieszkalnym.

Jej pierwszym Prezesem został Jan Iwański, który mieszkał w pobliżu Spółdzielni przy ul. Lipowej 63. W początkowym okresie Spółdzielnia skupowała od rolników odwirowaną przez nich w poszczególnych rejonach śmietanę, z której produkowano masło w blokach oraz w 50-kilogramowych beczkach.

Wraz z rozbudową poszczególnych obiektów rozpoczęto bezpośredni skup mleka od rolników oraz produkcję mleka spożywczego, śmietany a następnie twarogów oraz serów twardych tzw. „warmińskich” i „liliputów”.

W okresie dużej podaży mleka wybudowano również linię technologiczną do produkcji kazeiny.

Obecnie Spółdzielnia posiada linie technologiczne do produkowanych wyrobów wyposażone w nowoczesne urządzenia firm zachodnich oraz wydzieloną halę do odbioru mleka wraz z urządzeniami przesyłowymi bezpośrednio do poszczególnych ciągów produkcyjnych.